MarkelundKlöde_
is een collectief dat mikt op een interactieve ruimtelijke inplanting van -voornamelijk- beeldend werk.

Iedere ingreep in de ruimte, zij het een artistieke dan wel enig andere ingreep, bezit het potentieel om zijn omgeving grondig te beïnvloeden. MarkelundKlöde_ is ervan overtuigd dat het evoceren-van-een-situatie an sich een discipline is.

Ruimte mag ruimer geïnterpreteerd worden dan enkel fysieke begrenzing. Er zijn bijvoorbeeld ook sociale en/of economische ruimtes.

Het evoceren van een situatie is steeds zeer concreet. Primordiaal is hierbij de dialoog met de passant die deelneemt. Het hoofd biedend aan deze of gene situatie zal de passant uiting geven aan een rijk scala van reacties. Meer nog dan de installatie en zijn fotografische weergave zijn de reacties protagonist.

facebook